Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

   

Misyjny dzień w Białym Tygodniu jest zazwyczaj pierwszą okazją do zapoznania dzieci z ideą Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Pomocą w jego zorganizowaniu służy Sekretariat Krajowy PDMD, który od początku swojej działalności przygotowuje wsparcie w formie katechez, obrazków i kopertek.

Katecheza przygotowująca do tego szczególnego dnia, jak i cała jego oprawa liturgiczna z homilią, modlitwą powszechną i procesją z darami znajdują się w Misyjnych Materiałach Liturgicznych na Wielki Post, okres Wielkanocny i Biały Tydzień, które każdego roku wydaje Dyrekcja Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych. 

   Podczas wcześniejszej katechezy dzieci poznają sens misyjnego dnia w Białym Tygodniu oraz idee Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, do którego są zapraszane nie tylko z okazji I Komunii Świętej, ale przez cały okres wzrastania w wierze. Wtedy też otrzymują misyjne kopertki z symbolem PDMD, w których będą mogły przynieść swój dar na Eucharystię w misyjnym dniu Białego Tygodnia.

 

 

Misyjny dzień w Białym Tygodniu - materiały do pobrania

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne