Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

   Praca z dziećmi w ramach ich Papieskiego Dzieła Misyjnego to pasjonujące zadanie. Wyzwanie to rozpoczyna się wraz z pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego i prowadzi przez liczne wydarzenia liturgiczne przeżywane we wspólnocie Kościoła. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci nie jest zwykłą organizacją wychowawczą i dobroczynną, ale dziełem dla misyjnej posługi Kościoła, a dla dzieci sposobem na bycie Kościołem od najmłodszych lat.  

 Tegoroczne materiały formacyjne noszą tytuł „Z Ewangelią przez świat”. Ich celem jest pomoc w kształtowaniu postaw dzieci inspirowanych Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną o miłości Boga do każdego człowieka. Tak jak wcześniejsze zawierają scenariusze zajęć i propozycje aktywności na dziesięć miesięcy do wykorzystania w szkole i parafii. Korzystając z nich, pomożemy dzieciom odkrywać piękno misyjnego Kościoła i ich niepowtarzalne miejsce w jego sercu. Wychodząc od źródła misji, ukażemy najmłodszym ich godność ukochanego dziecka Bożego obdarowanego wielorakimi darami i posłanego z Dobrą Nowiną do świata. Dzieci inspirowane i zachęcane historiami biblijnymi i misyjnymi będą dzieliły się radością Ewangelii z ludźmi ze swojego otoczenia, a przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci nawet z tymi, którzy żyją na krańcach Ziemi. Obdarowane miłością Boga Ojca i posłane przez Jezusa Zbawiciela będą „wędrowały” przez kontynenty do swoich rówieśników, by poznawać ich życie i historie, a także życie i historie misjonarzy. 

   Misyjna formacja dzieci proponowana w naszych materiałach opiera się na kilku spotkaniach w miesiącu i zawiera następujące elementy: 1) modlitwę, rozważanie słowa Bożego i pogadankę kształtującą misyjną postawę; 2) poszerzanie wiedzy o misjach przez lekturę czasopisma „Świat Misyjny”, listy od misjonarzy lub spotkania z nimi; 3) czynny udział w życiu liturgicznym wspólnoty parafialnej; 4) wspólne działanie na rzecz misji i pogłębianie więzi wspólnoty. 

  

A oto krótki „plan podróży” na każdy miesiąc: 

Wrzesień 

Temat: Posłanie 

Opis: Poznajemy źródło misji – miłość Boga Ojca, który na świat posłał swojego Syna Jezusa, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Kształtowanie postawy: Autentyczności i szczerości w relacji z Bogiem, ufnego zawierzenia Bogu swoich trosk i kłopotów jako Temu, który kocha człowieka. 

Postać: Jezus Chrystus 

Inspirujące historie: Historia zbawienia 

Akcja: Rozpoczęcie formacji, przygotowywanie Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego.

 

Październik 

Temat: Misje i ja 

Opis: Nakaz misyjny Jezusa „Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” i sposoby jego realizacji, definicja misji i współpracy misyjnej Kościoła. 

Kształtowanie postawy: Gotowości do poznawania i rozwijania swoich talentów dla dobra własnego i innych, gotowości do zaangażowania we współpracę misyjną. 

Postać: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 

Inspirujące historie: Świadectwo misjonarza o. Andrzeja Madeja OMI

Akcja: Obchody Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego w szkole i parafii. 

 

Listopad

Temat: Kim jest misjonarz? 

Opis: Powołanie misyjne i posługa misjonarza. Poznajemy misjonarzy z naszej parafii oraz diecezji i obejmujemy ich opieką duchową. 

Kształtowanie postawy: Modlitwy za powołanych do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego, otwartości na powołanie. 

Postać: Ojciec Marian Żelazek SVD

Inspirujące historie: Dobry Samarytanin

Akcja: „Holy Win” z postaciami świętych z 5. kontynentów; przygotowania do misyjnego kolędowania.

 

Grudzień

Temat: Rodzina – skąd się biorą misjonarze? 

Opis: O wartości rodziny i wychowaniu w duchu misyjnym, a także o rodzinie Kościoła, dzieleniu się wiarą i wzajemnym wspieraniu się w trudnościach. Poznajemy rodziny, które wspierają misje (rodziny misjonarzy, rodziny wspierające misje przez parafię i PDM oraz rodziny pracujące na misjach). 

Kształtowanie postawy: Wdzięczności za rodzinę, zaangażowania w życie wspólnoty (rodziny, parafii), świadomego uczestnictwa w życiu Kościoła powszechnego.  

Postać: Święta Rodzina 

Inspirujące historie: Rodzina na misjach – Małgorzata i Rafał Solscy

Akcja: Kolędnicy Misyjni dzieciom w Tajlandii.

 

Styczeń 

Temat: Papież i dzieci dla misji

Opis: Przybliżamy osobę papieża i możliwości wspierania go w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom w krajach misyjnych przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. 

Kształtowanie postawy: Duchowej więzi z papieżem wyrażonej w modlitwie i zaangażowaniu w PDMD, braterstwa z rówieśnikami bez względu na kolor skóry, język, kulturę czy miejsce zamieszkania. 

Postać: Papież Franciszek

Inspirujące historie: Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 

Akcja: Podsumowanie misyjnego kolędowania i obchody patronalnego święta PDMD (6 stycznia).

 

Luty 

Temat: Z Ewangelią w Afryce 

Opis: Poznajemy różnorodność afrykańskiego kontynentu i jego wybranych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem problemu dzieci cierpiących przez konflikty zbrojne.  

Kształtowanie postawy: Zainteresowania sytuacją afrykańskich rówieśników i solidarności z nimi; życzliwości we współpracy i umiejętności rozwiązywania konfliktów, zachowania nadziei i ufności w trudnych sytuacjach. 

Postać: Święty Kizito z Ugandy

Inspirujące historie: Ishmael Beah, uratowany chłopiec-żołnierz

Akcja: Misyjne Apostolstwo Chorych, Misjonarz na Post. 

 

Marzec 

Temat: Z Ewangelią w Azji 

Opis: Poznajemy kontynent azjatycki i sytuację dzieci żyjących w slumsach. Na przykładzie życia Matki Teresy odkrywamy siłę chrześcijańskiej miłości. 

Kształtowanie postawy: Szacunku wobec drugiego człowieka bez względu na jego sytuację materialną i pozycję społeczną, determinacji w czynieniu dobra i wytrwałości w dążeniu do celu. 

Postać: Matka Teresa z Kalkuty 

Inspirujące historie: Student medycyny i chłopiec z Manili.

Akcja: II Niedziela Ad Gentes, Dzień Misjonarzy Męczenników. 

 

Kwiecień 

Temat: Z Ewangelią w Australii i Oceanii 

Opis: Poznajemy piękno Australii i Oceanii oraz warunki życia mieszkańców wysp. Doceniamy wartość dostępu do czystej, pitnej wody oraz wagę uczynków miłosierdzia(kubek wody). Odkrywamy piękno różnorodności i potrzebę wzajemnego poznania, szacunku i współpracy. Dowiadujemy się, o czym do papieża napisał chłopiec z Australii i przyglądamy się pracy polskiego misjonarza na Papui Nowej Gwinei. 

Kształtowanie postawy: Wdzięczności za niezbędne do życia codzienne dary (woda, powietrze, ziemia); odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy i ludzi, wśród których żyjemy. 

Postać: Misjonarz o. Bogdan Cofalik MSF

Inspirujące historie: Dekalog w siłowni.

Akcja: Dzieci komunijne dzieciom misji.

 

Maj 

Temat: Z Ewangelią na kontynentach obu Ameryk 

Opis: Poznajemy różnorodność i piękno Ameryki oraz wybrane fakty z ewangelizacji tej części świata, historię obrazu Matki Bożej z Guadelupe i sytuację dzieci żyjących na brazylijskich ulicach. 

Kształtowanie postawy: Uważności i powierzania Jezusowi problemów własnych i innych osób, gotowości do zaangażowania się na rzecz innych i radości z czynienia dobrych uczynków (na wzór Maryi w scenie z Kany Galilejskiej).

Postać: Matka Boża z Guadelupe

Inspirująca historia: Małe cuda w życiu Vincenta z Peru.

 

Czerwiec 

Temat: Idźcie i głoście 

Opis: Podsumowujemy całoroczną pracę, w zabawach i konkursach sprawdzamy zasób wiedzy o kontynentach, utrwalamy najważniejsze treści, doceniamy wartość przyjaźni (z Bogiem i ludźmi), modlimy się za naszą rodzinę – Kościół, dzieci świata i papieża, na okres wakacji podejmujemy modlitwę za siebie nawzajem. 

Kształtowanie postawy: Ewangelicznego nastawienia do drugiego człowieka i świata, wdzięczności za dar Eucharystii. 

Postać: Święty Paweł 

Inspirująca historia: O tym, jak powstało nasze ognisko.

Materiały formacyjne „Z Ewangelią przez świat” to owoc pracy doświadczonych, pełnych pasji i zapału animatorów i katechetów z różnych stron Polski. Od wielu lat w redakcję materiałów formacyjnych włącza się dr Aneta Rayzacher-Majewska, wykładowca katechetyki UKSW, autorka i recenzentka podręczników do religii. Dzięki opracowanym scenariuszom rozpalimy zapał misyjny w sercach dzieci – napisała w recenzji pani Aneta. – Najbliższe dziesięć miesięcy naszego zaangażowania może przynieść obfity owoc. Owoc, którym sycić się będą nie tylko w Afryce, Azji, Ameryce czy Australii. Kształtując odpowiedzialność za misje w naszych wychowankach, ubogacamy ich samych. Poszerzą bowiem znajomość orędzia chrześcijańskiego, poznają wiele inspirujących historii i postaci, a także będą w sobie kształtować wiele wartościowych postaw, po których inni rozpoznają w nich uczniów Jezusa. Czy można życzyć czegoś lepszego naszym podopiecznym? Nie szczędźmy więc sił dla tego dzieła – zachęca z pasją wykładowca katechetyki UKSW.

Materiały formacyjne do pracy z dziećmi na rok szkolny 2016/2017 pt. „Z Ewangelią przez świat” dostępne są w parafiach, referatach misyjnych lub wydziałach katechetycznych. Można je również zamawiać w Wydawnictwie Missio-Polonia.

Pliki do pobrania 

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne