Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

„Ukochany jest posłany. Kosmiczne inspiracje dla misjonarzy Jezusa”. Misyjne Materiały Formacyjne PDMD do pracy z dziećmi na rok szkolny 2019/2020.

 

To 10 scenariuszy na spotkania z dziećmi w parafialnych grupach apostolskich, ale także do wykorzystania podczas zajęć w szkole. Teksty inspirowane są Ewangelią, misyjnym dziełem Kościoła, życiem świętych oraz rozbudzającym dziś wyobraźnię Kosmosem.

Zaproponowaliśmy formę „wyprawy w Kosmos”, bo każda wyprawa misjonarza zaczyna się od zanurzenia w nieskończonej miłości Pana Boga. Każdy kolejny etap przygotowania do kosmicznej wyprawy – zapoznawanie się z misją i konstrukcją rakiety, ustawianie celu, poznawanie zasad działania zespołu, kontakt z bazą, zbieranie danych, obliczanie prędkości, procedury zachowawcze podczas awarii i powrotu na ziemię – będzie pomagał uczestnikom spotkań w odkrywaniu swojej chrześcijańskiej tożsamości, wspólnoty Kościoła i jego misji w świecie.

Zachęcamy też do odkrywania postaci misjonarzy (i nie tylko), którzy miłość do Chrystusa łączyli z naukowymi fascynacjami i przyczynili się do rozwoju nauki w różnych dziedzinach. Jednych nauka przywiodła do wiary, zaś innych wiara i miłość chrześcijańska „popchnęła" do epokowych odkryć naukowych.

Kosmiczne i naukowe zagadnienia są inspiracją do codziennego odkrywania wielkości i miłości Boga Ojca. Kontemplacja tej miłości, najpełniej objawionej w Jezusie Chrystusie, uzdalnia nas do autentycznego głoszenia Ewangelii z troską i czułością wobec każdego stworzenia.

 SCENARIUSZE DO POBRANIA  ⇒ W ZAKŁADCE MATERIAŁY

 

Miesiąc

Temat

Treści

Kosmiczne ciekawostki

Eucharystia 
i misje

Postać

Animacja misyjna 
w szkole 
i parafii

Wrzesień

 

 

 Kosmiczna misja!

 

 

- Spoglądamy w Kosmos i „ustalamy nasz adres we Wszechświecie”

- Szukamy odpowiedzi na pytanie o swoją tożsamość i rozważamy odpowiedź na to pytanie papieża Franciszka

- Uczymy się od świętych postrzegać dzieła Boga Stwórcy z zachwytem dziecka Bożego

- Czujemy się „w pełni mocy” do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu

- Troszczymy się o planetę Ziemia

Przygotowania
kosmonautów
do misji
MARS
pod
Tarnowem

 Misjonarze astronomowie 
i odkrywcy

Misjonarz przyjaźni się
z Jezusem
i spotyka z Nim
w Eucharystii, czerpie z Niej siły

 Świadectwo  misjonarza:
s. Anafrida Biro, Zgromadzenie Misjonarek Królowej Afryki, Tanzania

 

 

 Święty 
Maksymilian
Maria
Kolbe

Mszą święta na rozpoczęcie roku szkolnego, tworzenie rakiety lub gazetki z tematem roku, przygotowanie do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

 

Październik

NMM

 

 

 

Do BAZY!

 

- Poznajemy zasady współpracy i tworzenia zgranego zespołu

- Dostrzegamy w Kościele różne powołania i funkcje, które pozwalają efektywnie działać całej wspólnocie

- Określamy swoje miejsce i misję

- Doceniamy „znaki” i procedury” w naszym Kościele, które ułatwiają nam misyjną współpracę

 

Kosmiczna
baza 

i  procedury

 Projektowanie
kosmicznej
gry
planszowej 

 

 

Misjonarz wie, że Eucharystia jest źródłem jedności wspólnoty Kościoła. Szanuje liturgię Mszy świętej i przestrzega „procedur”

Świadectwo misjonarza:Świat Misyjny 5/2019, str. 10-11

 

Paulina
Jaricot,
założycielka
Dzieła
Rozkrzewiania
Wiary
i Żywego
Różańca

Organizujemy m.in. misyjne nabożeństwo różańcowe, Tydzień Misyjny 
i Dziecięcą Eucharystyczną Godzinę Świętą.

 

Listopad

 

 

 

Ustaw CEL!

 

- Sprawdzamy naszą wiedzę i umiejętności w przygotowaniach do podróży

- Określamy życiowe cele (dalsze i bliższe), ustalamy ich hierarchię oraz co w realizacji konkretnych celów pomaga, a co przeszkadza

- Sprawdzamy jak w realizacji celu głównego (świętości) radzili sobie święci

Start
wahadłowca  

Misjonarz wie, że Eucharystia jest „pokarmem na życie wieczne” i „miejscem” spotkania z całym Kościołem, także z tymi, którzy są już w niebie

Świadectwo misjonarza:  o. Jakub Trzópek SDS, Meksyk

 

Nasi
ulubieni
święci

 Bal wszystkich świętych lub misyjna scenka ze świętymi z misji

Grudzień

 

 

 

WIDOK
nie
z tej
Ziemi! 

- Porównujemy obrazy Ziemi z Kosmosu z różnych odległości

- Dostrzegamy swoje ograniczenia „w widzeniu” (co dostrzegamy z bliska, co dostrzegamy z daleka)

- Ufności uczymy się od świętych, którzy byli przekonani o tym, że „Bóg przenika wszystko”

- Uświadamiamy sobie, że mamy „poszerzone możliwości widzenia” dzięki trwaniu we wspólnocie Kościoła

- Przyjmujemy pomoc Jezusa, gdy „wzrok serca” nam szwankuje, by nie spowodować katastrofy

Widok
Ziemi 

z Kosmosu

Odległości
kosmiczne

 

 

Misjonarz wie, że Eucharystia pomaga mu widzieć świat i ludzi tak jak Jezus

Świadectwo misjonarza: Świat Misyjny 6/2019

 

Pierre
Teilhard
de Chardin

 Misyjne przeżywanie Adwentu, jasełka
misyjne i zaangażowanie
w inicjatywę Kolędników Misyjnych

 

Styczeń

 

 

 

„Kosmiczny TEAM”

- Przyglądamy się zasadom wyboru i działania załogi kosmicznej

- Uświadamiamy sobie, że zostaliśmy wybrani do „załogi” Jezusa (chrzest) i otrzymaliśmy od Niego misję

- Znamy swoje talenty i zdolności oraz dostrzegamy i doceniamy talenty innych

- Szukamy możliwości służenia swoimi talentami we wspólnocie i misji Kościoła (dla wspólnego dobra)  

Zabawa:
 Kosmonauci
i Trzej
Królowie

Misjonarz angażuje się w przygotowanie 
i przeżywanie Mszy Świętej (np. skupienie, śpiew, liturgia itp.)

Świadectwo misjonarza: Świat Misyjny 1/2020

 

Trzej
Mędrcy

 Misyjny Dzień Dzieci

 

Luty

 

 

 

Wołamy
Mayday!
Awaria

- Dowiadujemy się czego boją się astronauci i co robią w razie kłopotów

- Przyglądamy się sytuacji apostołów podczas burzy na jeziorze

- Uczymy się jak postępować w chwili zagrożenia (własnego i innych)

- Poznajemy „procedury” postępowania w niebezpieczeństwach duchowych

Załogowe
loty
kosmiczne

Komunia
święta
w Kosmosie

Misjonarz nigdy nie opuszcza niedzielnej Mszy świętej

zna i przestrzega 5 warunków dobrej spowiedzi

Świadectwo misjonarza: Świat Misyjny 1/2020

 

Lekarze
na
misjach

 

Planowanie działań apostolskich, modlitewnych 
i charytatywnych na Wielki Post 
w duchu misyjnym.

Marzec

 

 

Mikroświat.
Pan Bóg
kocha
nawet
kwarki!

- Sprawdzamy co naukowcy mówią na temat najmniejszych cząstek elementarnych (z czego składa się ludzkie ciało, planeta i kosmos)  

- Poznajemy dr Ludwika Pasteura i  jego wynalazki, a także geniusz i pokorę

- Przyjmujemy Eucharystię „jak szczepionkę” na wirusy i bakterie, które mogą w nas wywołać choroby duszy

Przykładowe
zagadnienia
z dziedziny
mikrobiologii

Misjonarz wierzy, że w Komunii Świętej przyjmuje Ciało i Krew Pana Jezusa

Świadectwo misjonarza: Świat Misyjny 1/2020

 

Dr Ludwik
Pasteur

 

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

 

Kwiecień

 

Pełna moc!

- Określamy prędkości różnych obiektów (na Ziemi i w Kosmosie)

- Szukamy w Piśmie Świętym fragmentów, w których jest mowa o prędkości

 - Rozumiemy mechanizmy i konsekwencje oddziaływania siłą i przemocą

- Uczymy się szanować granice i prawa innych

- Głosimy Ewangelię świadectwem własnego życia

Rekordy
prędkości
ciał
niebieskich

Rekordy
prędkości
misyjnych

Misjonarz jest wdzięczny za dar Eucharystii, która odnawia w nim wiarę i miłość, dzięki czemu działa na „właściwej prędkości” i dostrzega siebie „we właściwych rozmiarach”

Świadectwo misjonarza: Opowiadanie 
ks. Mieczysława Kijaczka SDS

 

Izaak
Newton,
o. Marian
Żelazek
SVD

 

Przygotowanie do Niedzieli Dobrego Pasterza (patronalne święto Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła)

Zachęcamy nasze wspólnoty do wspierania rodzimych powołań na misjach

Maj

 

 

Księżyc
pod Jej
stopami

 

 

- Zapoznajemy się z obrazem Matki Bożej Niepokalanej

- Dostrzegamy Jej pomocną rolę w naszym życiu

- Rozpoznajemy wizerunki Maryi z różnych części świata i rozumiemy ich sens

- Uczestniczymy w nabożeństwach majowych

- Wyrażamy wdzięczność naszym mamom za ich troskę o nas

Ciekawostki
o księżycu
i czasie

Misjonarz wie, że we Mszy świętej najważniejszy jest Jezus Chrystus

Wszelkie „pomysły” ubogacenia liturgii wprowadza z pokorą
i mądrością, przestrzegając przepisów liturgicznych

Maryja

Przygotowujemy nabożeństwa majowe w duchu misyjnym

Czerwiec

 

 

Trajektoria
lotu

 

 

- Poznajemy procedury bezpiecznego powrotu kosmonautów ze stacji kosmicznej na Ziemię

- Określamy procedury naszych powrotów do Boga

Procedury
powrotów
ze stacji
kosmicznej

Misjonarz wie, że do jedności z Jezusem i wspólnotą Kościoła wraca przez procedury spowiedzi świętej  

 

Kardynał  
John
Henry
Newman

Przygotowujemy misyjną wyprawę (wybrana forma ewangelizacji)
i zakończanie roku szkolnego


 

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne