Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Tegoroczny program Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce zatytułowany jest „Czas misji”. Przez dziesięć miesięcy będziemy spoglądać na czas jako dar Boży, błogosławieństwo i wezwanie, ucząc się mądrze i z radością go wypełniać, a także dostrzegać w nim sposobność do dawania świadectwa i głoszenia Ewangelii.

 

Tegoroczny program Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce zatytułowany jest „Czas misji”. Przez dziesięć miesięcy będziemy spoglądać na czas jako dar Boży, błogosławieństwo i wezwanie, ucząc się mądrze i z radością go wypełniać, a także dostrzegać w nim sposobność do dawania świadectwa i głoszenia Ewangelii.

Każde z dziesięciu spotkań opiera się na trzech filarach związanych z tematem czasu:

  • I. JESTEM – nawiązujemy do doświadczeń dzieci oraz stajemy w świetle słowa Bożego, które jest największym autorytetem i ukazuje zamiary Boże.

  • II. ROSNĘ – etap twórczej refleksji, rozwoju oraz zdobywania doświadczeń i mądrości życiowej, słuchanie siebie nawzajem. Propozycje zabaw i ćwiczeń uczą współpracy, otwarcia i szacunku.

  • III. OWOCUJĘ – w tej części praca z dziećmi nawiązuje do pojawiającego się przy każdym temacie zaproszenia do kształtowania postaw (Misjonarz z charakterem). Uczestnicy, przygotowani i gotowi odpowiedzieć na wezwanie Boże, podejmują konkretne zadania „tu i teraz”. Podejmują konkretną pracę nad sobą i realizują przedsięwzięcia i akcje związane z ich zaangażowaniem w PDMD. 

Wizualnym obrazem wspólnej pracy, podejmowanych zagadnień , przedsięwzięć i projektów  jest MISYJNY ZEGAR, którego tarcza składa się z 12 miesięcy. Zachęcamy, aby dzieci w każdej grupie wykonały go wspólnie, wypracowując projekt według własnych pomysłów i korzystając z własnych, rozlicznych talentów.

Misyjne Materiały Formacyjne dla Dzieci wzbogacone są o zestaw pomocy aktywizacyjnych – karty pracy, plansze, filmy, zdjęcia i pokazy multimedialne na dołączonej do broszury płycie CD. 

Życzymy owocnej i twórczej pracy misyjnej w myśl wschodniej sentencji „Nie możemy zatrzymać żadnego dnia, ale możemy go nie stracić”. Niech każdy czas będzie dobry, by dzielić z innymi orędzie Ewangelii.

  

 

 

MIESIĄC

TEMAT

MISJONARZ Z CHARAKTEREM…

 Do pobrania

WRZESIEŃ

Czas nauki

Misjonarz z charakterem rozwija w sobie pilność

 

PAŹDZIERNIK

Czas modlitwy

Misjonarz z charakterem rozwija w sobie miłość

 

LISTOPAD

Czas budzenia i rozwijania talentów

Misjonarz z charakterem rozwija w sobie konsekwencję i wytrwałość

 

GRUDZIEŃ

Czas dla innych

Misjonarz z charakterem rozwija w sobie troskę o innych, jest pomocny

 

STYCZEŃ

Czas misji

Misjonarz z charakterem rozwija w sobie odpowiedzialność

 

LUTY

Dbaj o siebie

Misjonarz z charakterem „pachnie” Bogiem

 

 

MARZEC

Czas nawrócenia

Misjonarz z charakterem „zdobywa” miłosierne serce

KWIECIEŃ

Czas dotknięcia nieba (Eucharystia)

Misjonarz z charakterem zawsze dziękuje

 

MAJ

Czas dla rodziny

Misjonarz z charakterem rozwija w sobie ducha rodzinnego

 

CZERWIEC

Czas odpoczynku

Misjonarz z charakterem rozwija w sobie umiejętność mądrego odpoczywania

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne