Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Rozpoczynamy tegoroczną akcję Kolędników Misyjnych! Ten rok jest dość wyjątkowy i niełatwy dla nas wszystkich. Szczególnie trudny jest dla tych najuboższych i najbardziej potrzebujących, również dla dzieci w krajach misyjnych. W związku z tym szukamy różnych sposobów pomocy, bo tradycyjne kolędowanie w domach nie będzie tym razem możliwe. Korzystając z pomocy portalu www.katolikwspiera.pl , ogłaszamy zbiórkę internetową!

Już wcześniej zapowiadaliśmy tegoroczny MIODZIO PROJEKT ADWENTOWY Z MAASAJAMI BĄDŹ GOTOWY.

Mamy nadzieję, że każdy z Was ma już nasz maasajski kalendarz adwentowy. Jeśli nie, to znajdziecie go w na stronach 4 i 5 „Świata Misyjnego” numer 6/2020, czyli tutaj: ŚWIAT MISYJNY 6/2020 sklepik MISSIO 

MISYJNE MATERIAŁY LITURGICZNE

KOLĘDNICY MISYJNI 2020 MAASAJSKIM DZIECIOM

Każdego roku wiele dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, nie zważając na pogodę i zmęczenie, podejmuje wysiłek kolędowania w swoich szkołach, parafiach i miejscowościach. Niosąc radość Ewangelii, mali kolędnicy stają się misjonarzami. Przypominają bowiem odwiedzanym mieszkańcom o narodzeniu Jezusa Chrystusa i uwrażliwiają ich na potrzeby swoich rówieśników na całym świecie.

Tegoroczny projekt Kolędników Misyjnych przeznaczony jest dla najmłodszych Maasajów. To dzieci półkoczowniczego ludu afrykańskich wojowników, które od najmłodszych lat potrafią zajmować się zwierzętami i zbieraniem miodu, ale bardzo często nie umieją czytać i pisać. Nie są też objęte żadną opieką lekarską.

Tegoroczna ogólnopolska inicjatywa "Kolędnicy Misyjni" Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dedykowana jest małym mieszkańcom Amazonii.

W grudniu 2018 roku polscy kolędnicy misyjni wyruszą na pomoc rówieśnikom mieszkającym w Rwandzie i Burundi. Projekty, które otrzymają wsparcie z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, dotyczą ochrony życia, edukacji i formacji chrześcijańskiej dzieci do 14. roku życia.

Na przełomie roku 2017/18 kolędnicy misyjni w całej Polsce pospieszą z pomocą dzieciom w Syrii i w Libanie. Zwrócą uwagę innych na trudną sytuację swoich rówieśników, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. Po raz kolejny podejmą modlitwę o pokój w świecie, a także będą zbierać fundusze na rzecz ofiar wojny.

   Każdego roku kolędnicy misyjni wspierają konkretne projekty i zwracają uwagę na problem rówieśników w jednym z krajów. Tym razem ogólnopolska akcja poświęcona jest Tajlandii i problemowi dzieci „niewidzialnych”. W sensie prawnym „niewidzialnymi” są dzieci, których fakt urodzenia nie został udokumentowany, co pozbawia je ochrony państwa, przez co stają się potencjalnymi ofiarami handlu. „Niewidzialne” w szerszym ujęciu to dzieci pozbawione uwagi i troski społeczeństwa – dyskryminowane lub odrzucane ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę (własną lub rodziców, zwłaszcza AIDS, trąd). 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne