Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci


   Każdego roku kolędnicy misyjni wspierają konkretne projekty i zwracają uwagę na problem rówieśników w jednym z krajów. Tym razem ogólnopolska akcja poświęcona jest Tajlandii i problemowi dzieci „niewidzialnych”. W sensie prawnym „niewidzialnymi” są dzieci, których fakt urodzenia nie został udokumentowany, co pozbawia je ochrony państwa, przez co stają się potencjalnymi ofiarami handlu. „Niewidzialne” w szerszym ujęciu to dzieci pozbawione uwagi i troski społeczeństwa – dyskryminowane lub odrzucane ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę (własną lub rodziców, zwłaszcza AIDS, trąd).

 

 Dzieciom w Tajlandii

   Każdego roku Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci pomaga ok. dziesięciu tysiącom dzieci w Tajlandii. Jak we wszystkich projektach wspieranych przez PDMD, tak i tu nie ma pojedynczych adopcji, wspiera się bowiem całą społeczność w ich wysiłkach na rzecz dzieci w dziedzinie ochrony życia i zdrowia, edukacji i chrześcijańskiej formacji. 

   W 9. diecezjach Tajlandii (Bangkok, Chanthaburi, Chinag-Mai, Nakhon Sawan, Ratchaburi, Surat Thani, Thare Nonseng, Ubon Ratchathani I Udon Thani) PDMD pomaga ośrodkom dla dzieci ulicy, szkołom i internatom, wspiera programy edukacyjne dla dzieci z marginalizowanych plemion górskich, migrantów i uchodźców, centra pomocy dla dzieci maltretowanych i ofiar handlu oraz liczne programy dożywiania i opieki medycznej dla dzieci chorych na AIDS. Niezwykle ważne jest również wsparcie w chrześcijańskiej formacji poprzez katechezę. W katolickich ośrodkach dzieci, zarówno chrześcijańskie, jak i innych wyznań, uczą się życia w zgodzie, szacunku i przyjaźni. Beneficjenci, czyli dzieci, które otrzymują pomoc, są nie tylko wdzięczni za okazane im serce, ale sami bardzo dużo wnoszą do projektu. Często obok internatów znajdują się ogródki z warzywami, które uprawiają, aby się wyżywić. Sprzątają i piorą, zmniejszając w ten sposób koszty swego utrzymania. Wielu rodziców nie stać na opłacenie kosztów edukacji swoich dzieci, ale wielu z nich włącza się w projekty, na miarę swoich możliwości, poprzez prace społeczne.

 

 Błogosławieństwo i pamiątka 

  W tym roku kolędnicy misyjni zostawią w naszych domach pamiątkę w postaci gwiazdy wpisanej w kwiat. Jest to gwiazda nadziei i wdzięczności. Nadziei, ponieważ nawiązuje do Betlejemskiej Gwiazdy, która prowadziła Mędrców ze Wschodu do Zbawiciela. Oni jej zawierzyli i ujrzeli spełnienie Bożych obietnic. Gwiazda wdzięczności, ponieważ nawiązuje do blasku Ewangelii, która „oświeca tych, którzy w mroku i cieniu śmierci mieszkają, a nasze kroki kieruje na drogę pokoju”. Obdarowani tym światłem jesteśmy posłani, by dzielić się nim z innymi. Kształt kwiatu nawiązuje do Tajlandii. Do piękna tego kraju, który słynie z życzliwego uśmiechu i delikatności mieszkańców, a także do sposobu, w jaki powinna być przekazywana Ewangelia – z szacunkiem i uwagą, w duchu miłości. Delikatny kwiat symbolizuje również niewinność i bezbronność dziecka, które wymaga opieki i ochrony ze strony dorosłych. Jednocześnie przypomina o tysiącach małych mieszkańców Tajlandii, których niewinność pozbawiona jest ochrony. Kolędnicy misyjni są posłańcami Dobrej Nowiny i zapraszają nas do duchowej wymiany darów we wspólnocie Kościoła powszechnego. Pozwólmy obdarować się kolędnikom i sami też obdarujmy ich życzliwością i otwartością, a przez nich dzieci w Tajlandii, którym tak ofiarnie niosą swoją pomoc. Przyjmijmy ich z zaufaniem i radością, wysłuchajmy z uwagą i troską, zaśpiewajmy razem kolędę – ufną modlitwę – i złóżmy mały datek. 

 


Ofiary zebrane podczas kolędowania misyjnego prosimy przesyłać na adres:

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

konto PDM  72 1020 1013 0000 0102 0002 7169  PKO BP SA I O/WARSZAWA 

z dopiskiem: KM - Kolędnicy Misyjni

 

 

Misyjne Materiały Liturgiczne "Kolędnicy Misyjni" 2016/2017 dostępne w sklepiku internetowym missio.pl

 

Materiały do pobrania 

 

Ankieta KM Word 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu "Moje Kolędowanie Misyjne"

 

 Zobacz film o Tajlandii 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne