Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

Głoszenie Dobrej Nowiny, dzielenie się radością i wiarą, zapraszanie do misyjnego zaangażowania i pomocy rówieśnikom z krajów misyjnych – oto cel wędrówki dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, które w okresie Bożego Narodzenia „wcielają się w role misjonarzy w trudzie wędrówki «od domu do domu»”.

Każdego roku dzieci z PDMD podejmują trud kolędowania dla swoich rówieśników z innej części świata. Tegoroczne przedsięwzięcie dedykowane jest małym mieszkańcom Amazonii. Trudne warunki życia w amazońskiej dżungli czyni je bezbronnymi wobec licznych problemów –  wyjaśnia bp José Luis Azcona. Szczególną uwagę zwraca na problem wykorzystywania dzieci do pracy często niebezpiecznej i szkodliwej dla ich zdrowia. Jednym z ich zajęć jest handel. Dzieci sprzedają turystom owoce i lokalną żywność. W tym celu podpływają maleńkimi łódeczkami do ogromnych statków i wspinają się na pokład. Moment wejścia i zejścia ze statku jest bardzo niebezpieczny. Wykonując taką pracę, ryzykują zdrowie i życie.

Pierwsze przygotowania do misyjnego kolędowania rozpoczną się już w listopadzie. Sekretariat Krajowy specjalnie na tę okazję opracowuje Misyjne Materiały Liturgiczne „Kolędnicy misyjni 2019/20 dzieciom w Amazonii”. Tegoroczny plakat i pamiątka kolędowania nawiązują do Amazonii – płuc Ziemi, zwracając uwagę na więzi łączące człowieka z przyrodą, którą należy szanować i odpowiedzialnie z niej korzystać, a także na wzajemne zależności pomiędzy mieszkańcami różnych części świata. Wspierając nawzajem siebie i naszą planetę, wszyscy zyskujemy. Walcząc ze sobą i niszcząc przyrodę z powodu egoistycznych interesów i zachłanności, wszyscy tracimy.

W tym roku polscy kolędnicy misyjni będą głosić Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela, który przyniósł ludziom orędzie zbawienia oraz prawo miłości i przebaczenia. Przypomną mieszkańcom swoich parafii, że są „ukochani i posłani”. „Mali misjonarze” poproszą ich również o zaangażowanie w obronę tych „najmniejszych” w Amazonii oraz zwrócą uwagę na potrzebę troski o lasy i przyrodę.

Przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych ma przede wszystkim wymiar duszpasterski. Integruje wspólnotę parafialną, a budząc w wiernych ducha misyjnego, przyczynia się do ożywienia wiary i chrześcijańskiej miłości.

 

MATERIAŁY "KOLĘDNICY MISYJNI 2019/20" i pamiątka DOSTĘPNE W SKLEPIKU MISSIO.pl 

 

[DLA DOCIEKLIWYCH] FRAGMENTY DO POBRANIA: 

 

W przygotowaniu pomocny będzie również "Świat Misyjny" numer 6/2019 poświęcony Amazonii. 

link do artykułu

link do filmu

link do sklepiku

 

UWAGA! Okres rozliczeniowy ofiar z Kolędników Misyjnych na projekt roku (grudzień/styczeń) kończy się 31 stycznia z uwagi na
potrzebę przekazania sprawozdań do Sekretariatu Generalnego PDMD w Rzymie, gdzie rozpatrywane są projekty złożone przez misjonarzy z całego świata. Aby wziąć udział w projekcie roku 2019/20 (dzieciom Amazonii) ofiary z kolędowania misyjnego należy wpłacić do Dyrekcji Krajowej PDM do końca stycznia 2020

Nr konta 72 1020 1013 0000 0102 0002 7169 
z dopiskiem "KM dzieciom w Amazonii"

Po upływie tego terminu zostaną one wliczone do projektu Kolędników Misyjnych kolejnego roku.

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne