Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

   Przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno odpowiedzialnych animatorów jak i kolędujących dzieci. Także parafianie powinni być świadomi kim są kolędnicy misyjni, którzy zapukają do ich drzwi i w jakim celu oni kolędują. W zależności od wielkości parafii, grup kolędniczych może być od kilku do kilkudziesięciu. Aby kolędnicy mogli swobodnie wejść do domu i przedstawić scenkę kolędniczą, w jednym zespole powinno być nie więcej niż 6 osób. Niezbędna jest asysta dorosłego opiekuna, który odpowiada za grupę, zapewnia jej bezpieczeństwo i poświadcza jej wiarygodność. Dobre przyswojenie tekstu, starannie i pomysłowo przygotowany strój oraz rekwizyty (gwiazda z symboliką pięciu kontynentów, skarbonka nawiązująca do tematu roku), przekłada się na owocność kolędowania – radość kolędujących i przyjmujących kolędę. W przygotowania i opiekę nad grupami kolędników często angażuje się dorosłych członków grup parafialnych np. Akcji katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich itp.

Przygotowanie dalsze 

   Chodzi o „klimat misyjny”, tworzony w całym roku formacyjnym przez katechetów, wychowawców, duszpasterzy i animatorów. Składają się na niego wspomnienia z poprzedniego kolędowania, uwiecznione na gazetkach w szkole czy domu katechetycznym, kroniki kolędników misyjnych i inne. Taki klimat tworzą także modlitwy i krótkie informacje o kolędnikach czynione przy okazji spotkań formacyjnych czy misyjnych świąt i uroczystości. Ta ostatnia forma jest szczególnie potrzebna, gdy parafia zamierza podjąć akcję kolędników misyjnych po raz pierwszy.

Przygotowanie bliższe

   Do przygotowania akcji wykorzystuje się okres Adwentu. Modlitwa i dobre uczynki dzieci wchodzących w skład grup kolędniczych są pierwszym darem, jaki składają zarówno w intencji dzieci, którym mają zamiar pomóc, jak i rodzin, do których drzwi będą pukać z kolędą, życzeniami i błogosławieństwem.

Inny wymiar przygotowania to podział na grupy kolędnicze, przydział dorosłych opiekunów, przygotowanie strojów, gwiazdy i skarbonki z odpowiednimi symbolami i napisami, które informują o celu kolędowania.

   Przygotowanie obejmuje rozdanie ról poszczególnym dzieciom i organizację prób z opiekunami grup. Opiekunowie są niezbędni zwłaszcza w wielkomiejskich parafiach, gdzie ludzie się nie znają i mogą zda¬rzyć się próby przechwytywania ofiar od kolędujących dzieci. Dorośli więc z jednej strony poświadczają au-tentyczność akcji wobec odwiedzanych rodzin, a z drugiej zapewniają dzieciom bezpieczeństwo.

   Grupy dziecięce powinny stanowić zespoły od 4 do 5 osób: osoba z gwiazdą, dwie lub trzy postacie z jasełek i jedna nawiązująca do kraju misyjnego. W uzasadnionych przypadkach mogą być nieco większe, ale nie przekraczające sześciu osób. Chodzi o to, aby swobodnie można było wejść do ciasnych nieraz mieszkań i przedstawić przygotowany program, aby każde dziecko wypowiedziało jakąś wcześniej przygotowaną sentencję i aby w parafii rozesłana została maksymalnie duża liczba grup. Byłoby dobrze, aby ktoś z grupy posługiwał się instrumentem muzycznym (gitara, akordeon, harmonia).

Przygotowanie bezpośrednie

   Jest to sama uroczystość rozesłania kolędników misyjnych, opatrzona odpowiednim komentarzem tuż przed rozpoczęciem każdej Mszy św. (lub w ramach ogłoszeń) w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (chodzi o samo rozesłanie, niekoniecznie kolędowanie). 

   Krótki komentarz powinien zawierać: cel, czas i miejsce kolędowania i znaki jego wiarygodności. Równomiernie podzielone grupy uczestniczą w strojach kolędniczych w wyznaczonej im Mszy świętej. Znajdując się blisko ołtarza, włączają się w liturgię słowa, modlitwę powszechną czy też tworzą procesję z symbolicznymi darami. W komentarzu wierni powinni usłyszeć informację o czasie ich kolędowania. Jeśli parafia utworzy kilkanaście czy kilkadziesiąt grup (zaangażuje szkołę, a przynajmniej ministrantów, dziecięcą służbę maryjną i schole), bez problemów uda się przeprowadzić tę akcję w jeden dzień czy nawet jedno popołudnie.

   Samo rozesłanie to modlitwa, którą celebrans lub proboszcz odmawia w ramach obrzędu rozesłania (tuż przed błogosławieństwem). Jest to forma błogosławienia dzieci biorących udział w kolędowaniu. Dokonuje się ono podczas każdej Mszy św. W ten sposób wszyscy parafianie zostaną odpowiednio poinformowani o czasie akcji i o jej celu.

Kolędowanie

   Przyjście do domu z kolędą nie może się kojarzyć ani kolędnikom, ani przyjmującym kolędę tylko ze zbieraniem pieniędzy. Wartości akcji nie mierzymy sumą zebranych pieniędzy, ale skutkami duszpasterskimi. Tak więc kolędowanie to przygotowany wcześniej krótki program, wykonany dla wszystkich domowników i zakończony błogosławieństwem, wyrażonym w znakach zapisanych na drzwiach wejściowych.

Czas kolędowania

   Dobrze by było wytworzyć w parafii zwyczaj, że kolędnicy misyjni chodzą w określonym dniu czy dniach (np. we wspomnienie św. Młodzianków). Kolędowanie powinno odbywać się między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Przemawia za tym wiele argumentów. Przede wszystkim z tym okresem związana jest tradycja kolędowania. Jest to czas „świeżej” radości bożonarodzeniowej. Po drugie – dzieci w tym czasie mają wakacje i nie odrywamy ich od nauki. Podjęcie akcji w samą uroczystość Trzech Króli uniemożliwi urządzenie w tym dniu zakończenia akcji Kolędników Misyjnych, która powinna znaleźć swój wyraz w liturgii Eucharystii właśnie w Objawienie Pańskie, czyli patronalne święto PDMD. Wtedy to w modlitwie powszechnej modlimy się za wszystkich, którzy, otwierając drzwi swoich mieszkań, włączyli się w pomoc dzieciom, a w procesji z darami grupy kolędnicze przynoszą m.in. ofiary zebrane podczas kolędowania.

Diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych

   Warto postarać się o to, aby na zakończenie akcji kolędniczej zorganizować spotkanie z biskupem diecezjalnym. Na wspólnej Eucharystii dzieci usłyszą pasterskie słowo uznania za wrażliwość ich serc oraz zachętę do dalszego angażowania się w sprawy misji w Kościele powszechnym. Spotkanie z biskupem jest też okazją, aby „przyjść z kolędą” także do niego. Dzieci więc przedstawiają swój krótki program, z którym chodziły od domu do domu.

Autor: s. Kinga Kozdrój SNMP

 

 Zobacz Prezentację "Kolędnicy Misyjni 2016/17 krok po kroku"

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne