Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

ZMOTYWOWANI NA TYDZIEŃ LAUDATO SI’

I NAWRÓCENIE EKOLOGICZNE

Klatka schodowa w niewielkiej miejscowości na Opolszczyźnie. Plastikowa skrzynka, a w niej ustawiony starannie wykonany napis: Zbieram makulaturę. Dziękuję. Karolina. Kim jest Karolina? To nastoletnia misjonarka z ogniska misyjnego PDMD w Ozimku. Żyjąc na jednej ziemi, jesteśmy ze sobą złączeni, gdy jeden z nas coś zepsuje, wszystkich nas to kosztuje. Troszczmy się zatem wzajemnie o siebie i o nasz dom - Ziemię – z takim przesłaniem wyruszyli ubiegłoroczni kolędnicy misyjni do rodzin, osób samotnych i instytucji, opowiadając o realiach życia dzieci w amazońskiej dżungli. Dziewczynki owinięte w chusty i wykonujące z plastikowych butelek po płynach dzbany na wodę – to fragment zajęć o wielkim kryzysie suszy i „jak to jest, kiedy woda nie cieknie z kranu i trzeba po nią iść parę kilometrów”.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci nie od dziś angażuje się w troskę o nasz wspólny dom – Ziemię, o budowanie pokoju i wsparcie rówieśników w najuboższych krajach świata. A w tej misji wsłuchuje się w głos papieża.

 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

 „Nasze kolędowanie misyjne – dzieciom w AMAZONII”

 

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym konkursie! Temat pracy konkursowej (plastycznej) brzmi: „Nasze kolędowanie misyjne – dzieciom w Amazonii”.

ZAINSPIROWANI PROGRAMEM ROKU DUSZPASTERSKIEGO

Tegoroczny temat roku duszpasterskiego "Eucharystia daje życie" zaprasza nas do wyznania wiary w żywą obecność Jezusa Chrystusa w Słowie dzielonym i Chlebie łamanym.

Pragniemy Was poprosić o nadsyłanie prac plastycznych dzieci z ognisk misyjnych, grup parafialnych i wszystkich chętnych w temacie: Eucharystia widziana oczami dziecka.

Wpadają w ucho, ożywiają ciało i umysł, wywołują dobry nastrój, zapraszają do refleksji, inspirują i motywują do działania, zapisują się w pamięci, poruszają serce – tak właśnie działają piosenki.

Tegoroczny program Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce zatytułowany jest „Czas misji”. Przez dziesięć miesięcy będziemy spoglądać na czas jako dar Boży, błogosławieństwo i wezwanie, ucząc się mądrze i z radością go wypełniać, a także dostrzegać w nim sposobność do dawania świadectwa i głoszenia Ewangelii.

Studia misyjne dla najmłodszych czyli jak korzystać z  indeksu małego misjonarza (Indeksu PDMD) i zachęcić dzieci do budowania MOST-u braterstwa misyjnego. 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne