Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

   Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci każdego roku dofinansowuje kilkadziesiąt projektów ochrony życia, a także edukacyjnych i formacji chrześcijańskiej dla dzieci do 14. roku życia. Dzięki ofiarności chrześcijańskich dzieci na świecie funkcjonuje kilkaset tysięcy misyjnych szkół, ośrodków i domów dla dzieci, których życie i zdrowie jest zagrożone.

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne