Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Obecna sytuacja świata dość mocno zmieniła naszą codzienność, w tym również przygotowanie i przeżywanie I Komunii Świętej w parafiach i rodzinach.

Niektórzy Księża Biskupi zadecydowali o przeniesieniu uroczystości na późniejsze miesiące, inni umożliwili dzieciom i rodzicom indywidualne i rodzinne przeżywanie tego wydarzenia.

W tym wyjątkowym czasie, mimo wszystko, zachęcamy rodziców, nauczycieli, katechetów, księży oraz dzieci do włączenia się w papieską akcję Dzieci komunijne dzieciom misji.

Tegoroczna ogólnopolska inicjatywa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci pod nazwą „Kolędnicy Misyjni” dedykowana jest małym mieszkańcom Amazonii.

Pomoce dla animatorów, katechetów i duszpasterzy do przygotowania NMM w szkole i w parafii. 

„Ukochany jest posłany. Kosmiczne inspiracje dla misjonarzy Jezusa”. Misyjne Materiały Formacyjne PDMD do pracy z dziećmi na rok szkolny 2019/2020.

    Biały Tydzień to dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej czas radości i wdzięczności za dar Eucharystii. Tak bliskie spotkanie z Jezusem rodzi w ich sercach pragnienie dzielenia się Ewangelią w wymiarze misyjnym. W tym okresie proponuje się dzieciom udział w misyjnym dziele Kościoła. 

Misyjne materiały liturgiczne na Wielki Post 2019  to propozycje duszpasterskich i katechetycznych pomocy, by głębiej przeżywać tajemnice paschalne w duchu prawdziwie katolickim – powszechnym i misyjnym.

Misyjny kalendarz adwentowy w postaci labiryntu w muszli ślimaka to propozycja dla dzieci, które chcą przygotować się do świąt Bożego Narodzenia w duchu misyjnym.

W grudniu 2018 roku polscy kolędnicy misyjni wyruszą na pomoc rówieśnikom mieszkającym w Rwandzie i Burundi. Projekty, które otrzymają wsparcie z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, dotyczą ochrony życia, edukacji i formacji chrześcijańskiej dzieci do 14. roku życia.

   W nowym roku szkolnym Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci zaprasza animatorów, katechetów i dzieci do misyjnej formacji pod hasłem „Owoce Ducha Świętego”. 

Inicjatywa PDMD "Dzieci komunijne dzieciom misji" to ważny element chrześcijańskiej formacji, który otwiera serca i umysły najmłodszych na potrzeby innych, ożywia wiarę, nadzieję i miłość, a także pozwala uczestniczyć w prawdziwym życiu wspólnoty Kościoła. W tym roku PDMD proponuje...

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne