Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

 

 Wielki Post jest dla dzieci zrzeszonych w ogniskach misyjnych PDMD czasem szczególnej pamięci o rówieśnikach w krajach misyjnych i budzenia do misyjnego zaangażowania innych w parafii i szkole.  Czynią to m.in. przygotowując nabożeństwa drogi krzyżowej, misteria Męki Pańskiej, montaże słowno-muzyczne i adoracje krzyża. W ich szerokim wachlarzu twórczości dla misji są także kiermasze palemek i wielkanocnych stroików.

 W Polsce dzieci z PDMD pamiętają w tym czasie także o polskich misjonarzach biorąc udział w ogólnopolskiej akcji "MISJONARZ NA POST" i przygotowują oprawę liturgiczną II Niedzieli Wielkiego Postu, zwanej "Niedzielą Ad Gentes”.

as/pdm

 

MATERIAŁY DO POBRANIA 

 

 

 

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne