Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

„Ukochany jest posłany. Kosmiczne inspiracje dla misjonarzy Jezusa”. Misyjne Materiały Formacyjne PDMD do pracy z dziećmi na rok szkolny 2019/2020.

  

To 10 scenariuszy na spotkania z dziećmi w parafialnych grupach apostolskich, ale także do wykorzystania podczas zajęć w szkole. Teksty inspirowane są Ewangelią, misyjnym dziełem Kościoła, życiem świętych oraz rozbudzającym dziś wyobraźnię Kosmosem.

Zaproponowaliśmy formę „wyprawy w Kosmos”, bo każda wyprawa misjonarza zaczyna się od zanurzenia w nieskończonej miłości Pana Boga. Każdy kolejny etap przygotowania do kosmicznej wyprawy – zapoznawanie się z misją i konstrukcją rakiety, ustawianie celu, poznawanie zasad działania zespołu, kontakt z bazą, zbieranie danych, obliczanie prędkości, procedury zachowawcze podczas awarii i powrotu na ziemię – będzie pomagał uczestnikom spotkań w odkrywaniu swojej chrześcijańskiej tożsamości, wspólnoty Kościoła i jego misji w świecie.

Zachęcamy też do odkrywania postaci misjonarzy (i nie tylko), którzy miłość do Chrystusa łączyli z naukowymi fascynacjami i przyczynili się do rozwoju nauki w różnych dziedzinach. Jednych nauka przywiodła do wiary, zaś innych wiara i miłość chrześcijańska „popchnęła" do epokowych odkryć naukowych.

Kosmiczne i naukowe zagadnienia są inspiracją do codziennego odkrywania wielkości i miłości Boga Ojca. Kontemplacja tej miłości, najpełniej objawionej w Jezusie Chrystusie, uzdalnia nas do autentycznego głoszenia Ewangelii z troską i czułością wobec każdego stworzenia.

 

DO POBRANIA 

WRZESIEŃ  

 

PAŹDZIERNIK 

  

LISTOPAD 

GRUDZIEŃ 

 

ROZKŁAD JAZDY 

Miesiąc

Temat

Treści

Kosmiczne ciekawostki

Eucharystia 
i misje

Animacja
misyjna 
w szkole 
i parafii

Wrzesień

 

 

 Kosmiczna misja!

 

 

- Spoglądamy w Kosmos i „ustalamy nasz adres we Wszechświecie”

- Szukamy odpowiedzi na pytanie o swoją tożsamość i rozważamy odpowiedź na to pytanie papieża Franciszka

- Uczymy się od świętych postrzegać dzieła Boga Stwórcy z zachwytem dziecka Bożego

- Czujemy się „w pełni mocy” do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu

- Troszczymy się o planetę Ziemia

Przygotowania
kosmonautów
do misji
MARS
pod 
Tarnowem

 Astronomowie 
i odkrywcy-misjonarze

 

Misjonarz przyjaźni się z Jezusem i spotyka z Nim w Eucharystii. Z Niej czerpie siły.

 Świadectwo  misjonarza: s. Anafrida Biro, Zgromadzenie Misjonarek Królowej Afryki, Tanzania

 

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego, tworzenie rakiety lub gazetki z tematem roku, przygotowanie do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

 

Październik

NMM

 

 

 

Do BAZY!

 

- Poznajemy zasady współpracy i tworzenia zgranego zespołu

- Dostrzegamy w Kościele różne powołania i funkcje, które pozwalają efektywnie działać całej wspólnocie

- Określamy swoje miejsce i misję

- Doceniamy „znaki” i procedury” w naszym Kościele, które ułatwiają nam misyjną współpracę

 

Kosmiczna 
baza 
i procedury

 Projektowanie
kosmicznej
gry 
planszowej 

 

 

Misjonarz wie, że Eucharystia jest źródłem jedności wspólnoty Kościoła. Szanuje liturgię Mszy świętej i przestrzega „procedur”.

Świadectwo misjonarza:Świat Misyjny 5/2019, str. 10-11.

Organizujemy m.in. misyjne nabożeństwo różańcowe, Tydzień Misyjny 
i Dziecięcą Eucharystyczną Godzinę Świętą.

 

Listopad

 

 

 

Ustaw CEL!

 

- Sprawdzamy naszą wiedzę i umiejętności w przygotowaniach do podróży

- Określamy życiowe cele (dalsze i bliższe), ustalamy ich hierarchię oraz co w realizacji konkretnych celów pomaga, a co przeszkadza

- Sprawdzamy jak w realizacji celu głównego (świętości) radzili sobie święci

Start 
wahadłowca  

Misjonarz wie, że Eucharystia jest „pokarmem na życie wieczne” i „miejscem” spotkania z całym Kościołem, także z tymi, którzy są już w Niebie.

Świadectwo misjonarza:  o. Jakub Trzópek SDS, Meksyk

 Bal wszystkich świętych lub misyjna scenka ze świętymi z misji.

Grudzień

 

 

 

WIDOK 
nie 
z tej 
Ziemi! 

- Porównujemy obrazy Ziemi z Kosmosu z różnych odległości

- Dostrzegamy swoje ograniczenia „w widzeniu” (co dostrzegamy z bliska, co dostrzegamy z daleka)

- Ufności uczymy się od świętych, którzy byli przekonani o tym, że „Bóg przenika wszystko”

- Uświadamiamy sobie, że mamy „poszerzone możliwości widzenia” dzięki trwaniu we wspólnocie Kościoła

- Przyjmujemy pomoc Jezusa, gdy „wzrok serca” nam szwankuje, by nie spowodować katastrofy

Widok 
Ziemi 
z Kosmosu

Odległości 
kosmiczne

 

 

Misjonarz wie, że Eucharystia pomaga mu widzieć świat i ludzi tak jak Jezus.

Świadectwo misjonarza: Świat Misyjny 6/2019.

 Misyjne przeżywanie Adwentu, jasełka misyjne i zaangażowanie

w inicjatywę Kolędników Misyjnych.

 

Styczeń

 

 

 

„Kosmiczny TEAM”

- Przyglądamy się zasadom wyboru i działania załogi kosmicznej

- Uświadamiamy sobie, że zostaliśmy wybrani do „załogi” Jezusa (chrzest) i otrzymaliśmy od Niego misję

- Znamy swoje talenty i zdolności oraz dostrzegamy i doceniamy talenty innych

- Szukamy możliwości służenia swoimi talentami we wspólnocie i misji Kościoła (dla wspólnego dobra)  

Zabawa:
 Kosmonauci
i Trzej 
Królowie

Misjonarz angażuje się w przygotowanie 
i przeżywanie Mszy Świętej (np. skupienie, śpiew, liturgia itp.)

Świadectwo misjonarza: Świat Misyjny 1/2020.

 Misyjny Dzień Dzieci

 

Luty

 

 

 

Wołamy 
Mayday! 
Awaria

- Dowiadujemy się czego boją się astronauci i co robią w razie kłopotów

- Przyglądamy się sytuacji apostołów podczas burzy na jeziorze

- Uczymy się jak postępować w chwili zagrożenia (własnego i innych)

- Poznajemy „procedury” postępowania w niebezpieczeństwach duchowych

Załogowe
loty 
kosmiczne

Komunia 
święta 
w Kosmosie

Misjonarz nigdy nie opuszcza niedzielnej Mszy świętej,

zna i przestrzega 5 warunków dobrej spowiedzi.

Świadectwo misjonarza: Świat Misyjny 1/2020.

 

Planowanie działań apostolskich, modlitewnych 
i charytatywnych na Wielki Post 
w duchu misyjnym.

Marzec

 

 

Mikroświat. 
Pan Bóg 
kocha 
nawet 
kwarki!

- Sprawdzamy co naukowcy mówią na temat najmniejszych cząstek elementarnych (z czego składa się ludzkie ciało, planeta i kosmos)  

- Poznajemy dr Ludwika Pasteura i  jego wynalazki, a także geniusz i pokorę

- Przyjmujemy Eucharystię „jak szczepionkę” na wirusy i bakterie, które mogą w nas wywołać choroby duszy

Przykładowe 
zagadnienia
z dzieciny
mikrobiologii

Misjonarz wierzy, że w Komunii Świętej przyjmuje Ciało i Krew Pana Jezusa.

Świadectwo misjonarza: Świat Misyjny 1/2020.

 

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

 

Kwiecień

 

Pełna moc!

- Określamy prędkości różnych obiektów (na Ziemi i w Kosmosie)

- Szukamy w Piśmie Świętym fragmentów, w których jest mowa o prędkości

 - Rozumiemy mechanizmy i konsekwencje oddziaływania siła i przemocą

- Uczymy się szanować granice i prawa innych.

- Głosimy Ewangelię świadectwem własnego życia

Rekordy 
prędkości 
ciał 
niebieskich

Rekordy
prędkości 
misyjnych

Misjonarz jest wdzięczny za dar Eucharystii, która odnawia w nim wiarę i miłość, dzięki czemu działa na „właściwej prędkości” i dostrzega siebie „we właściwych rozmiarach”

Świadectwo misjonarza: Opowiadanie ks. Mieczysława Kijaczka SDS

 

Przygotowanie do Niedzieli Dobrego Pasterza (patronalne święto Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła). Zachęcamy nasze wspólnoty do wspierania rodzimych powołań na misjach

Maj

 

 

Księżyc
pod Jej 
stopami

 

 

- Zapoznajemy się z obrazem Matki Bożej Niepokalanej

- Dostrzegamy Jej pomocną rolę w naszym życiu

- Rozpoznajemy wizerunki Maryi z różnych części świata i rozumiemy ich sens

- Uczestniczymy w nabożeństwach majowych,

- Wyrażamy wdzięczność naszym mamom za ich troskę o nas

Ciekawostki 
o księżycu 
i czasie

Misjonarz wie, że we Mszy Świętej najważniejszy jest Jezus Chrystus

Wszelkie „pomysły” ubogacenia liturgii wprowadza z pokorą i mądrością, przestrzegając przepisów liturgicznych

Przygotowujemy nabożeństwa majowe w duchu misyjnym

Czerwiec

 

 

Trajektoria
lotu

 

 

- Poznajemy procedury bezpiecznego powrotu kosmonautów ze stacji kosmicznej na Ziemię

- Określamy procedury naszych powrotów do Boga

Procedury 
powrotów
ze stacji 
kosmicznej

Misjonarz wie, że do jedności z Jezusem i wspólnotą Kościoła wraca przez procedury spowiedzi świętej.  

Przygotowujemy misyjną wyprawę (wybrana forma ewangelizacji) i zakończanie roku szkolnego

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne