Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 Korzystając z niniejszych materiałów pomożemy dzieciom odkrywać piękno misyjnego Kościoła i ich niepowtarzalne miejsce w jego sercu. Wychodząc od źródła misji, ukażemy najmłodszym ich godność ukochanego dziecka Bożego obdarowanego wielorakimi darami i posłanego z Dobrą Nowiną do świata. Dzieci inspirowane i zachęcane historiami biblijnymi i misyjnymi będą dzieliły się radością Ewangelii z ludźmi ze swojego otoczenia, a przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci nawet z tymi, którzy żyją na krańcach Ziemi. Obdarowane miłością Boga Ojca i posłane przez Jezusa Zbawiciela będą „wędrowały” przez kontynenty do swoich rówieśników, by poznawać ich życie i historie, a także życie i historie misjonarzy. 

Misyjna formacja dzieci proponowana w Misyjnych Materiałach Formacyjnych PDMD opiera się na kilku spotkaniach w miesiącu i zawiera następujące elementy: 1) modlitwę, rozważanie słowa Bożego i pogadankę kształtującą misyjną postawę; 2) poszerzanie wiedzy o misjach przez lekturę czasopisma „Świat Misyjny”, listy od misjonarzy lub spotkania z nimi; 3) czynny udział w życiu liturgicznym wspólnoty parafialnej; 4) wspólne działanie na rzecz misji i pogłębianie więzi wspólnoty. 

 Do pobrania 

 

 

 

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne