Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 Okres Wielkiego Postu to czas łaski, postu, modlitwy i jałmużny.  Rekolekcje, nabożeństwo drogi krzyżowej, misteria Męki Pańskiej pomagają nam wsłuchać się w Słowo Boże, zatrzymać się, zapytać Jezusa czy idziemy w dobrym kierunku, czy wszystko co czynimy, jest zgodne z Jego wolą. To czas, by wzmocnić siły, obudzić ociężałe serce, wskrzesić ostygły już zapał. Podejmując post i wyrzeczenia dajemy świadectwo wiary, wzmacniamy więź z Jezusem. Uczmy się od Niego zaufania, wierności i stawiania czoła trudnym wyzwaniom. Ćwiczmy „duchowe mięśnie” w dobrym, żeby w chwili próby być odważnymi świadkami wiary. 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" prowadzi nas ku "Idźcie i głoście". Dlatego naszą wielkopostną modlitwę, post i jałmużnę powinniśmy przeżywać w kontekście wspólnoty Kościoła powszechnego. Misyjne zaangażowanie pomaga nam docenić wartość wiary, rozszerza nasze horyzonty miłosierdzia i daje uczestnictwo w radości głoszenia Ewangelii "aż po krańce świata". 

Jaką cząstkę naszej wielkopostnej modlitwy, postu i jałmużny oddajemy na rzecz misji? 

 Oto kilka propozycji pomocy dla duszpasterzy, katechetów i animatorów na czas Wielkiego Postu dla dzieci 

 

Wielki Post ze świętym Jose

 Misyjne refleksje i zadania na Wielki Post dla dzieci 

 

  Droga krzyżowa dla dzieci

 

 Adoracja Jezusa Miłosiernego 

 Wielkopostna skarbonka wyrzeczeń

 

 

 oprac: AS

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne