Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 Symbolika tegorocznej pamiątki misyjnego dnia w Białym Tygodniu nawiązuje do słów Zmartwychwstałego Chrystusa „Idźcie i głoście”.  Na obrazku dzieci komunijne przeżywają radość spotkania z Jezusem przy Stole Eucharystycznym razem z dziećmi świata, których cierpienia dostrzegli i których pragną przyprowadzić do Jezusa. 

Chrystusowe wezwanie „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15) przynagla nas, aby z większą miłością i zapałem włączać się w misyjną działalność naszej Rodziny, jaką jest Kościół. Dzieci, które po raz pierwszy przystępują do sakramentu Eucharystii, mają w tym swój szczególny udział. Z wiarą i w poczuciu solidarności z rówieśnikami, którzy doświadczają wielorakich cierpień, niosą im swoją  modlitwę i dar materialny. A radość, z jaką odpowiadają na to zadanie jest niezwykle budująca dla całej wspólnoty wierzących.

Symbolika tegorocznej pamiątki misyjnego dnia w Białym Tygodniu nawiązuje do misyjnego posłania „Idźcie i głoście”.  Na obrazku dzieci komunijne przeżywają radość spotkania z Jezusem przy Stole Eucharystycznym razem z dziećmi świata, których cierpienia dostrzegli i których pragną przyprowadzić do Jezusa.

Na katechezie oraz w misyjnym dniu Białego Tygodnia dzieci kierują swój wzrok i serca ku braciom i siostrom w potrzebie, którym chcą pomóc zbliżyć się do Zbawiciela. Nie zatrzymują się na własnych potrzebach, ale pełni wdzięczności za zaproszenie do Stołu Pańskiego, robią krok w stronę tych, których jeszcze przy tym wspólnym Stole nie ma, a których Bóg także pragnie przygarnąć i nakarmić miłością. Posileni Eucharystycznym Chlebem podejmują konkretne działania, aby z głodnymi i spragnionymi rówieśnikami dzielić się Chrystusem.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA : 

 

ZOBACZ FILM

Jak zostać misjonarzem. Dzieci komunijne dzieciom misji HD

Ofiary należy przesyłać na Konto bankowe: PKO BP SA I/0 Warszawa

72 1020 1013 0000 0102 0002 7169

z dopiskiem "Dzieci komunijne" lub "Biały Tydzień"

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne