Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

  "Misja 7" to ciekawy program pracy indywidualnej bądź grupowej dla dzieci na okres Wielkiego Postu opracowany przez sekretariat krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci z unikatową grafiką pani Magdaleny Starzec. 

"Misja 7" to ciekawy program pracy indywidualnej bądź grupowej dla dzieci na okres Wielkiego Postu opracowany przez sekretariat krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci z unikatową grafiką pani Magdaleny Starzec. 

 Na przełomie roku 2017/18 kolędnicy misyjni pospieszą z pomocą m.in. dzieciom w Syrii i w Libanie. Zwrócą uwagę innych na trudną sytuację swoich rówieśników, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. Po raz kolejny podejmą modlitwę o pokój w świecie, a także będą zbierać fundusze na rzecz ofiar wojny.

22 października 2017 we wszystkich kościołach i kaplicach świata będziemy przeżywać Światowy Dzień Misyjny. Decyzją Stolicy Apostolskiej już od 91 lat zawsze w przedostatnią niedzielę października swoimi modlitwami i ofiarami materialnymi wspomagamy młode i biedne Kościoły na terytoriach misyjnych. Ten dzień w naszej ojczyźnie znany jest jako Niedziela Misyjna. W tym roku Niedzielę Misyjną przeżywamy pod hasłem „Idźcie i głoście”. 

Zobacz jak przygotować dzieci do świętowania tegorocznej Niedzieli Misyjnej w Polsce! 

Jak podjąć„MISJĘ SERCA”? Jak być  kontynuatorem wielkiego dzieła modlitwy i „naprawy” świata za dziećmi z Fatimy? Propozycja misyjnych nabożeństw majowych.

 Symbolika tegorocznej pamiątki misyjnego dnia w Białym Tygodniu nawiązuje do słów Zmartwychwstałego Chrystusa „Idźcie i głoście”.  Na obrazku dzieci komunijne przeżywają radość spotkania z Jezusem przy Stole Eucharystycznym razem z dziećmi świata, których cierpienia dostrzegli i których pragną przyprowadzić do Jezusa. 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" prowadzi nas ku "Idźcie i głoście". Cząstkę naszej wielkopostnej modlitwy, postu i jałmużny oddajemy na rzecz misji, które są naszą wspólną sprawą - sprawą naszej wiary, miłości i entuzjazmu. 

 Każdego roku w ogólnopolskiej akcji "Kolędnicy Misyjni" polskie dzieci zwracają uwagę na problem swoich rówieśników w jednym z krajów i wspierają tam projekty misyjne.

Tym razem na pomoc czekają dzieci w Tajlandii, zwłaszcza te, które nazywamy „niewidzialnymi”.

Rok szkolny 2016/2017 przeżywamy pod hasłem „Z Ewangelią przez świat", a pomocą w prowadzeniu formacji służą wydane przez sekretariat krajowy PDMD materiały formacyjne pod tym samym tytułem. To zbiór scenariuszy zajęć i propozycji aktywności na 10 miesięcy do wykorzystania w szkole i parafii.

 

Niedziela misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny – tydzień szczególnej modlitwy za misje. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Ochrzczony - to znaczy posłany”.

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne