Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

  Jedyne takie w Polsce czasopismo misyjne dla dzieci!

 

 

 

Z Misją w Świat!

„Świat Misyjny” to dwumiesięcznik dla starszych dzieci (9-13 lat), które interesują się misjami, pracą misjonarzy i życiem swoich rówieśników w różnych krajach świata. Czasopismo to należy do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i ma swój CEL. Nie tylko chce uprzyjemniać czas swoim czytelnikom, podawać ciekawe i wartościowe informacje, ale także chce spełnić marzenie św. Jana Pawła II „Jakby to było pięknie, gdyby wszystkie polskie dzieci włączyły się w dzieło niesienia pomocy misjom i aby wśród nich rozpowszechnił się zwyczaj modlitwy i codziennego ofiarowania życia za misje.”

Jan Paweł II, Przemówienie z 8 stycznia 1984 r.

 

Ale HISTORIA!  

Historia czasopisma sięga roku 1884! Wtedy to zaczęły ukazywać się „Roczniki Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa”, wydawane w Krakowie aż do roku 1939. Wojna przerwała działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i wydawanie czasopisma. Dopiero w 1981 r. pojawiła się możliwość odnowienia pisma dla dzieci. Najpierw ukazała się wkładka „Dzieci dzieciom misji” w czasopiśmie „Papieskie Intencje Misyjne”, w 1983 roku, wyszedł pierwszy samodzielny numer pod znanym nam dziś tytułem „Świat Misyjny”.

   

 

Interdyscyplinarnie!

Dzięki lekturze czasopisma „Świat Misyjny” czytelnik może zabłysnąć wiedzą na lekcjach z różnych dziedzin – geografii, historii, języka polskiego czy z  języków obcych. Pismo to bowiem wspiera rozwój intelektualny dzieci, kształtuje postawy inspirowane chrześcijańskimi wartościami, rozwija empatię i wrażliwość, ćwiczy uważność oraz prowadzi do umiłowania dobra i piękna.

 

 

Rubryka Śladami słowa Bożego rozwija miłość do słowa Bożego, umiejętność rozumienia słów Ewangelii i stosowania ich w codziennym życiu.

 

 

Rubryka Papieskie Intencje Ewangelizacyjne rozwija poczucie przynależności do Rodziny Kościoła i pokazuje, jak włączać się w jego życie. Poszczególne intencje przedstawiane są w formie opowiadania, dzięki czemu czytelnik bez trudu może ją zrozumieć i włączyć się w modlitwę Kościoła.

 

 

Rubryka Na alarm przedstawia troski i trudne sytuacje dzieci w wybranym kraju. Pomaga zrozumieć i choć na chwilę „wejść w buty” rówieśnika żyjącego na ulicy lub uciekającego przed wojną. Czytelnik znajdzie tu także podpowiedzi, jak może udzielić im pomocy, by okazać solidarność.  

 

 

Rubryka Oczami misjonarza zawiera listy od polskich misjonarzy i misjonarek. Rozwija wyobraźnię i zainteresowanie pracą misyjną i życiem Kościoła na innych kontynentach. Motywuje do poszukiwań i poszerzania wiedzy geograficznej (trzeba przecież znaleźć na mapie świata to miejsce, z którego napisał do nas misjonarz), a także zachęca do kontaktów z misjonarzami i budzi misyjne powołania. 

 

Rubryka Na tropie świadków wiary prezentuje postaci świętych i błogosławionych z różnych kontynentów. Opowiadania te o nich poszerzają czytelnikowi horyzonty wiary, uświadamiają jak piękny i różnorodny jest Kościół oraz utwierdzają w tym, że każdy człowiek bez względu na miejsce i czas urodzenia może zostać świętym.

 

Rubryka Ogniska misyjne w obiektywie to miejsce na prezentacje prac i działalności polskich dzieci, jakie wspólnie podejmują w ramach ogniska misyjnego, szkoły czy parafii.

 

 

Obok wymienionych rubryk czytelnik znajdzie także listy od dzieci ze świata (Dzieci świata), Bajki i opowiadania pochodzące z różnych kultur i stanowiące skarb mądrości danego ludu i narodu, wywiady z misjonarzami, dziećmi i innymi ciekawymi ludźmi, przepisy kulinarne (Kuchnia misjonarza), pomysły na rękodzieła, które dzieci przygotowują w ramach Twórczości dla misji oraz rozrywkę!

Na specjalne okazje w „Świecie Misyjnym” pojawiają się wkładki.

Adwentowe ( 2015, 2016, 2017, 2018)

Wielkopostne (2015, 2016, 2017, 2018)

GRY misyjne

Plany lekcji

Plakaty

Naklejki

 

 

Świat dla klasy, klasa dla świata!

W niektórych diecezjach szkoły katolickie podjęły akcję „Świat dla klasy, klasa dla świata”. Chodzi w niej o to, aby do każdej klasy szkoły podstawowej dotarł „Świat Misyjny” i została podjęta współpraca na rzecz misji. Może i Wasza szkoła przyłączy się do tej akcji?

 

JEDEN duch!

Z biegiem lat "Świat Misyjny" wielokrotnie zmieniał swoją szatę graficzną. Najpierw był czarno-biały i dominowały w nim opowiadania, potem stał się kolorowy i pojawiło się w nim dużo zdjęć, komiksów i warsztatów. Jednak od samego początku był i jest ten sam cel – pomagać Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci, aby jak najwięcej dzieci odkryło liczne wartości chrześcijańskiej wiary i napełniało się duchem misyjnym. W myśl słów: „Być chrześcijaninem, znaczy dzielić się Chrystusem”  odkrywały radość dzielenia się wiarą w swoim środowisku, ale także radość świadomego udziału w głoszeniu Ewangelii w krajach misyjnych.  

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne